BIDV – PGD Phước Đông, Phước Đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 236, ĐT782, Phước Đông, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3876 868
Trang web
Vị trí chính xác 1.112.514, 1.063.214.606


Địa chỉ BIDV - PGD Phước Đông ở đâu?

236, ĐT782, Phước Đông, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của BIDV - PGD Phước Đông như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:00], Thứ Ba:[07:30-16:00], Thứ Tư:[07:30-16:00], Thứ Năm:[07:30-16:00], Thứ Sáu:[07:30-16:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ngân hàng Bản Việt - Sở Sao, Xã Hiệp An