Bida Mr. T Tây Ninh, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 152 Nguyễn Văn Rốp, Phường 4, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 572 23 76
Trang web
Vị trí chính xác 11.302.134.899.999.900, 1.061.161.439


Địa chỉ Bida Mr. T Tây Ninh ở đâu?

152 Nguyễn Văn Rốp, Phường 4, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bida Mr. T Tây Ninh như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-23:00], Chủ Nhật:[09:00-23:00], Thứ Hai:[09:00-23:00], Thứ Ba:[09:00-23:00], Thứ Tư:[09:00-23:00], Thứ Năm:[09:00-23:00], Thứ Sáu:[09:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hồ bơi Vườn Hồng, Hiệp Tân