Bia úp ngược, Hoà Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3MPC+4GG, Unnamed Road, Hoà Lợi, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 093 686 08 06
Trang web
Vị trí chính xác 110.853.153, 1.066.713.192


Địa chỉ Bia úp ngược ở đâu?

3MPC+4GG, Unnamed Road, Hoà Lợi, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Bia úp ngược như thế nào?

Thứ Bảy:[17:00-23:15], Chủ Nhật:[17:00-23:30], Thứ Hai:[17:00-23:15], Thứ Ba:[17:00-23:15], Thứ Tư:[17:00-23:15], Thứ Năm:[17:00-23:15], Thứ Sáu:[17:00-23:15]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cà phê Bích Trâm, Châu Thành