Bia đông lạnh 9 Thành, Long Thành Bắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 38 Trịnh Phong Đáng, Long Thành Bắc, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0396 154 829
Trang web
Vị trí chính xác 112.803.765, 1.061.374.816


Địa chỉ Bia đông lạnh 9 Thành ở đâu?

38 Trịnh Phong Đáng, Long Thành Bắc, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bia đông lạnh 9 Thành như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-22:00], Chủ Nhật:[07:30-22:00], Thứ Hai:[07:30-22:00], Thứ Ba:[07:30-22:00], Thứ Tư:[07:30-22:00], Thứ Năm:[07:30-22:00], Thứ Sáu:[07:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ẩm Thực Anh Hai, Tân Hưng