Bia Club Victoria, thạnh đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ H577+FPX, thạnh hòa, thạnh đông, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 365 57 66
Trang web
Vị trí chính xác 11.563.731.899.999.900, 10.616.435.279.999.900


Địa chỉ Bia Club Victoria ở đâu?

H577+FPX, thạnh hòa, thạnh đông, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bia Club Victoria như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Karaoke 241, Phường 3