Bệnh viện xe Thiêm FI, Khu công nghiệp Mỹ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Góc đường n1, D11, Khu công nghiệp Mỹ, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0386 890 036
Trang web
Vị trí chính xác 11.124.804.099.999.900, 1.066.064.713


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty CPPT An Phú (Yamaha An Phú 2), Tân Thới Nhì