Bệnh viện thú y New Pet Hospital 1, Tân Định

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 53 Đặng Dung, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 669 48 39
Trang web newpethospital.com.vn
Vị trí chính xác 10.792.482.399.999.900, 1.066.902.089


Địa chỉ Bệnh viện thú y New Pet Hospital 1 ở đâu?

53 Đặng Dung, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện thú y New Pet Hospital 1 như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bệnh viện Thú y PetCare, Hưng Vượng 2