Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 313 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3856 9147
Trang web 091 840 84 48
Vị trí chính xác Phường 14, Bác sĩ trị liệu xoa bóp


Xem thêm:  Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, Phường 6