Bệnh viện Nhi đồng 1, Phường 10

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3927 1119
Trang web nhidong.org.vn
Vị trí chính xác 10.768.560.299.999.900, 10.667.015.889.999.900


Địa chỉ Bệnh viện Nhi đồng 1 ở đâu?

341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện Nhi đồng 1 như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, Phường 8