Bệnh viện Nguyễn Trãi, Phường 8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 314 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3923 5020
Trang web bvnguyentrai.org.vn
Vị trí chính xác 10.756.072.099.999.900, 10.667.487.849.999.900


Địa chỉ Bệnh viện Nguyễn Trãi ở đâu?

314 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện Nguyễn Trãi như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ - Ph.Tân Dân