Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre – Phường 5

Địa chỉ: 109 Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, Bến Tre, Việt Nam

Số điện thoại: 0275 3501 679

Trang web: bvndc.vn

Bản đồ chỉ đường: 102.391.831,1.063.673.974 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre ở đâu?

Trả lời: 109 Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, Bến Tre, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre là bao nhiêu?

Trả lời: 0275 3501 679

Hỏi: Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre là gì?

Trả lời: bvndc.vn

Xem thêm:  Bệnh viện Đa Khoa Hà Tĩnh - Bắc Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.