Bệnh Viện Mắt Cao Thắng, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 135B Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 801 50 37
Trang web cthospital.vn
Vị trí chính xác 107.572.418, 10.668.078


Địa chỉ Bệnh Viện Mắt Cao Thắng ở đâu?

135B Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh Viện Mắt Cao Thắng như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-12:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Lấy máu xét nghiệm tại nhà TPHCM Xét nghiệm máu tại nhà Chăm sóc sức khỏe tại nhà MHC, Phường 15