Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM, Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3855 4269
Trang web bvdaihoc.com.vn
Vị trí chính xác 107.552.399, 1.066.644.707


Địa chỉ Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM ở đâu?

215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM như thế nào?

Thứ Bảy:[03:00-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[03:00-16:30], Thứ Ba:[03:00-16:30], Thứ Tư:[03:00-16:30], Thứ Năm:[03:00-16:30], Thứ Sáu:[03:00-16:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Pk Nhi Bs Nguyễn Vũ Xuân Trường, Phường 7