Bệnh viện đa khoa Hồng Hưng, Hiệp Long

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 187 Phạm Văn Đồng, Hiệp Long, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3836 991
Trang web honghunghospital.com.vn
Vị trí chính xác 11.290.456.599.999.900, 106.119.434


Địa chỉ Bệnh viện đa khoa Hồng Hưng ở đâu?

187 Phạm Văn Đồng, Hiệp Long, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện đa khoa Hồng Hưng như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bệnh Viện Tai Mũi Họng Sài Gòn, Phường Cầu Ông Lãnh