Bệnh viện An Sinh, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 10 Trần Huy Liệu, Phường 12, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3845 7777
Trang web ansinh.com.vn
Vị trí chính xác 107.913.068, 1.066.784.508


Địa chỉ Bệnh viện An Sinh ở đâu?

10 Trần Huy Liệu, Phường 12, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện An Sinh như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bệnh viện Nguyễn Trãi, Phường 8