Bến Xe Khách Bình Dương – Đại Lý Số 2, Bình Dương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 40/1, Block 9, Đường Phú Lợi, Phường Phú Hòa, Thị Xã Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 6503820402
Trang web
Vị trí chính xác 109.874.156, 10.669.105.289.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chợ Hòa Mạc - Trắc Vân