BEFOX Dance Studio, Phường Nguyễn Cư Trinh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 54 Cao Bá Nhạ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 168 85 26
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.762.208.699.999.900, 1.066.895.527


Địa chỉ BEFOX Dance Studio ở đâu?

54 Cao Bá Nhạ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của BEFOX Dance Studio như thế nào?

Thứ Sáu:[09:00-21:30], Thứ Bảy:[09:00-18:30], Chủ Nhật:[09:00-18:30], Thứ Hai:[09:00-21:30], Thứ Ba:[09:00-21:30], Thứ Tư:[09:00-21:30], Thứ Năm:[09:00-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  BMP Dance Studio / Dạy nhảy - Học nhảy, Phường 4