BECAMEX Bình Phước – Minh Thành

Địa chỉ: QL14, Minh Thành, Chơn Thành, Bình Phước, Việt Nam

Số điện thoại: 091 312 52 39

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 114.415.815,1.066.583.251 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ BECAMEX Bình Phước ở đâu?

Trả lời: QL14, Minh Thành, Chơn Thành, Bình Phước, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của BECAMEX Bình Phước là bao nhiêu?

Trả lời: 091 312 52 39

Hỏi: BECAMEX Bình Phước mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:30-17:09], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Hỏi: Website của BECAMEX Bình Phước là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Tập Đoàn Bất Động Sản Nhất Long - Vạn Phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.