Beauty Salon Mỹ Hiền, Trà Vông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 531 QL22B, Trà Vông, Tân Biên, Tây Ninh 842310, Việt Nam
Số điện thoại 0395 040 804
Trang web
Vị trí chính xác 114.381.113, 1.060.313.541


Địa chỉ Beauty Salon Mỹ Hiền ở đâu?

531 QL22B, Trà Vông, Tân Biên, Tây Ninh 842310, Việt Nam

Giờ làm việc của Beauty Salon Mỹ Hiền như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  HIP Salon 84 lê lai, Phường 12