BĐS Việt Nhân Hải Phòng – An Lư

Địa chỉ: VSIP, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng 18000, Việt Nam

Số điện thoại: 091 583 60 01

Trang web: vietnhanhaiphong.vn

Bản đồ chỉ đường: 209.020.229,106.706.572 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ BĐS Việt Nhân Hải Phòng ở đâu?

Trả lời: VSIP, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng 18000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của BĐS Việt Nhân Hải Phòng là bao nhiêu?

Trả lời: 091 583 60 01

Hỏi: BĐS Việt Nhân Hải Phòng mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[07:30-11:30], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30]

Hỏi: Website của BĐS Việt Nhân Hải Phòng là gì?

Trả lời: vietnhanhaiphong.vn

Xem thêm:  Khu dân cư vĩnh tân, Vĩnh Tân