BĐS Times Pro Long Biên – Thượng Thanh

Địa chỉ: Căn 6.21 khu Khai Sơn Town, Đ. Lý Sơn, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 094 490 90 96

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 21.060.102.399.999.900,105.877.715 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ BĐS Times Pro Long Biên ở đâu?

Trả lời: Căn 6.21 khu Khai Sơn Town, Đ. Lý Sơn, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của BĐS Times Pro Long Biên là bao nhiêu?

Trả lời: 094 490 90 96

Hỏi: BĐS Times Pro Long Biên mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[08:00-17:30], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30]

Hỏi: Website của BĐS Times Pro Long Biên là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Dự Án TNR STARS Đông Hải - Đông Hải