Bất Động Sản X88 – KHU ĐÔ THỊ WATERFONT

Địa chỉ: Số 19, QL5, KHU ĐÔ THỊ WATERFONT, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Số điện thoại: 091 655 06 88

Trang web: x88.vn

Bản đồ chỉ đường: 208.230.313,1.066.922.323 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Bất Động Sản X88 ở đâu?

Trả lời: Số 19, QL5, KHU ĐÔ THỊ WATERFONT, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Bất Động Sản X88 là bao nhiêu?

Trả lời: 091 655 06 88

Hỏi: Bất Động Sản X88 mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Bất Động Sản X88 là gì?

Trả lời: x88.vn

Xem thêm:  Khu dân cư Phước Đông - Phước Đông