Bất Động Sản VIETLANDS – Khu Công Nghiệp

Địa chỉ: Đ. D5, Khu Công Nghiệp, Bình Minh, Vĩnh Long, Việt Nam

Số điện thoại: 090 712 38 33

Trang web: facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 100.420.719,10.582.635.719.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Bất Động Sản VIETLANDS ở đâu?

Trả lời: Đ. D5, Khu Công Nghiệp, Bình Minh, Vĩnh Long, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Bất Động Sản VIETLANDS là bao nhiêu?

Trả lời: 090 712 38 33

Hỏi: Bất Động Sản VIETLANDS mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Bất Động Sản VIETLANDS là gì?

Trả lời: facebook.com

Xem thêm:  DNA House & PD Land Bất Động Sản FPT - Khu đô thị FPT City

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.