Bất Động Sản Thanh Trì – Văn Điển

Địa chỉ: 352 Đ. Ngọc Hồi, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 0866 885 229

Trang web: batdongsanthanhtri.com

Bản đồ chỉ đường: 20.948.423.599.999.900,10.584.403.429.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Bất Động Sản Thanh Trì ở đâu?

Trả lời: 352 Đ. Ngọc Hồi, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Bất Động Sản Thanh Trì là bao nhiêu?

Trả lời: 0866 885 229

Hỏi: Bất Động Sản Thanh Trì mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Bất Động Sản Thanh Trì là gì?

Trả lời: batdongsanthanhtri.com

Xem thêm:  Phú Quốc Waterfront - Huyện Phú Quốc