Bất động sản Quảng Trị – Huy Trương – Phường 5

Địa chỉ: 69 Hùng Vương, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị 520000, Việt Nam

Số điện thoại: 094 318 17 77

Trang web: huytruongbds.com

Bản đồ chỉ đường: 168.120.688,1.071.022.077 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Bất động sản Quảng Trị – Huy Trương ở đâu?

Trả lời: 69 Hùng Vương, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị 520000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Bất động sản Quảng Trị – Huy Trương là bao nhiêu?

Trả lời: 094 318 17 77

Hỏi: Bất động sản Quảng Trị – Huy Trương mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[05:00-23:00], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Bất động sản Quảng Trị – Huy Trương là gì?

Trả lời: huytruongbds.com

Xem thêm:  ĐỊA ỐC HUY HOÀNG_HUY HOANG REALTY - Nguyễn Văn Cừ