Bat dong san Quang Tri

Địa chỉ: 121 Nguyễn Huệ Phường 1 Đông Hà

Số điện thoại: 0233 6332 828

Trang web:

Giờ mở cửa: Saturday:[8AM-5:30PM], Sunday:[8AM-5:30PM], Monday:[8AM-5:30PM], Tuesday:[8AM-5:30PM], Wednesday:[8AM-5:30PM], Thursday:[8AM-5:30PM], Friday:[8AM-5:30PM]

Chỉ đường: 168.181.044,10.709.825.819.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Bat dong san Quang Tri ở đâu?

Trả lời: 121 Nguyễn Huệ Phường 1 Đông Hà

Hỏi: Số điện thoại của Bat dong san Quang Tri là bao nhiêu?

Trả lời: 0233 6332 828

Hỏi: Bat dong san Quang Tri mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Saturday:[8AM-5:30PM], Sunday:[8AM-5:30PM], Monday:[8AM-5:30PM], Tuesday:[8AM-5:30PM], Wednesday:[8AM-5:30PM], Thursday:[8AM-5:30PM], Friday:[8AM-5:30PM]

Hỏi: Website của Bat dong san Quang Tri là gì?

Trả lời:


7,Bat dong san Quang Tri,121 Nguyễn Huệ,Phường 1,Đông Hà,Quảng Trị, Vietnam,2,Bat dong san Quang Tri, 121 Nguyễn Huệ, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị, Vietnam,1,121 Nguyễn Huệ, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị, Vietnam,4,Quảng Trị Province, VietnamPhường 1, Đông Hà,121 Nguyễn Huệ,121 Nguyễn Huệ,Quảng Trị Province,,Đông Hà, Quảng Trị Province,VN

Xem thêm:  Công Ty TNHH Young Sung Vina

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.