Bat Dong San Quang Ngai – Chánh Lộ

Địa chỉ: 1012 Quang Trung, Chánh Lộ, Quảng Ngãi, Việt Nam

Số điện thoại: 094 875 93 85

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 15.103.336.299.999.900,10.881.332.069.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Bat Dong San Quang Ngai ở đâu?

Trả lời: 1012 Quang Trung, Chánh Lộ, Quảng Ngãi, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Bat Dong San Quang Ngai là bao nhiêu?

Trả lời: 094 875 93 85

Hỏi: Bat Dong San Quang Ngai mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[07:00-11:00], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Bat Dong San Quang Ngai là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Công ty Bất Động Sản VIP - Hoà Cường Bắc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.