Bất Động Sản Phú Thịnh – Phong Nẫm

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phan Thiết, xã, Phong Nẫm, Bình Thuận 77000, Việt Nam

Số điện thoại: 0777 433 986

Trang web: phuthinhgroup.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 109.536.084,1.081.027.214 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Bất Động Sản Phú Thịnh ở đâu?

Trả lời: Khu công nghiệp Phan Thiết, xã, Phong Nẫm, Bình Thuận 77000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Bất Động Sản Phú Thịnh là bao nhiêu?

Trả lời: 0777 433 986

Hỏi: Bất Động Sản Phú Thịnh mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Bất Động Sản Phú Thịnh là gì?

Trả lời: phuthinhgroup.com.vn

Xem thêm:  Mũi Né Summerland - Phú Hài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.