BẤT ĐỘNG SẢN NHA TRANG – Vĩnh Hiệp

Địa chỉ: Đ. Hoàng Cầm, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Số điện thoại: 090 131 97 19

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 122.586.598,1.091.687.481 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ BẤT ĐỘNG SẢN NHA TRANG ở đâu?

Trả lời: Đ. Hoàng Cầm, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của BẤT ĐỘNG SẢN NHA TRANG là bao nhiêu?

Trả lời: 090 131 97 19

Hỏi: BẤT ĐỘNG SẢN NHA TRANG mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của BẤT ĐỘNG SẢN NHA TRANG là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Văn phòng Phú Điền Từ Sơn - Tân Hồng