Bất động sản Nam Việt Á – FFLAND ĐÀ NẴNG – KĐT Nam Việt Á

Địa chỉ: 03 Trần Hữu Độ, KĐT Nam Việt Á, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại: 0849 068 093

Trang web: phungkim.vn

Bản đồ chỉ đường: 160.333.594,1.082.404.734 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Bất động sản Nam Việt Á – FFLAND ĐÀ NẴNG ở đâu?

Trả lời: 03 Trần Hữu Độ, KĐT Nam Việt Á, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Bất động sản Nam Việt Á – FFLAND ĐÀ NẴNG là bao nhiêu?

Trả lời: 0849 068 093

Hỏi: Bất động sản Nam Việt Á – FFLAND ĐÀ NẴNG mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Bất động sản Nam Việt Á – FFLAND ĐÀ NẴNG là gì?

Trả lời: phungkim.vn

Xem thêm:  BĐS NGUYỄN NHÂN - P. Hội Phú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.