BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚC – Phường 5

Địa chỉ: R453+9G9, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam

Số điện thoại: 097 318 15 55

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 168.084.043,1.071.038.585 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚC ở đâu?

Trả lời: R453+9G9, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚC là bao nhiêu?

Trả lời: 097 318 15 55

Hỏi: BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚC mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:30-18:00], Chủ Nhật:[07:30-18:00], Thứ Hai:[07:30-18:00], Thứ Ba:[07:30-18:00], Thứ Tư:[07:30-18:00], Thứ Năm:[07:30-18:00], Thứ Sáu:[07:30-18:00]

Hỏi: Website của BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚC là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Mũi Né Summerland - Phú Hài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.