Bất Động Sản Hòa Xuân – Hoà Xuân

Địa chỉ: 86 Nguyễn Sắc Kim, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Số điện thoại: 090 353 32 87

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 160.031.409,1.082.232.049 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Bất Động Sản Hòa Xuân ở đâu?

Trả lời: 86 Nguyễn Sắc Kim, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Bất Động Sản Hòa Xuân là bao nhiêu?

Trả lời: 090 353 32 87

Hỏi: Bất Động Sản Hòa Xuân mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Bất Động Sản Hòa Xuân là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  TNR Stars Bích Động - TT. Bích Động