Bất Động Sản Đất Ba Miền – Võ Cường

Địa chỉ: Lý Anh Tông, Võ Cường, Bắc Ninh, 16700, Việt Nam

Số điện thoại: 097 151 61 86

Trang web: datbamien.vn

Bản đồ chỉ đường: 211.608.664,10.606.036.519.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Bất Động Sản Đất Ba Miền ở đâu?

Trả lời: Lý Anh Tông, Võ Cường, Bắc Ninh, 16700, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Bất Động Sản Đất Ba Miền là bao nhiêu?

Trả lời: 097 151 61 86

Hỏi: Bất Động Sản Đất Ba Miền mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:30-16:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:30-17:30], Thứ Ba:[08:30-17:30], Thứ Tư:[08:30-17:30], Thứ Năm:[08:30-17:30], Thứ Sáu:[08:30-17:30]

Hỏi: Website của Bất Động Sản Đất Ba Miền là gì?

Trả lời: datbamien.vn

Xem thêm:  Khu Đô Thị Nam Phan Thiết - Hàm Mỹ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.