Bất động sản ba đồn – phường

Địa chỉ: Số 18 đường phan long, phường, khu phố 1, Quảng Bình, Việt Nam

Số điện thoại: 0763 697 777

Trang web: facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 177.544.911,10.642.132.319.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Bất động sản ba đồn ở đâu?

Trả lời: Số 18 đường phan long, phường, khu phố 1, Quảng Bình, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Bất động sản ba đồn là bao nhiêu?

Trả lời: 0763 697 777

Hỏi: Bất động sản ba đồn mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Hỏi: Website của Bất động sản ba đồn là gì?

Trả lời: facebook.com

Xem thêm:  Dự án Sunshine City Đà Nẵng - Điện Nam Trung