Bar Lush, Bến Nghé

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 863 07 42
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.782.843.699.999.900, 10.670.533.789.999.900


Địa chỉ Bar Lush ở đâu?

2 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bar Lush như thế nào?

Thứ Bảy:[21:00-04:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[21:00-04:00], Thứ Tư:[Đóng cửa], Thứ Năm:[21:00-04:00], Thứ Sáu:[21:00-04:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Karaoke Ga Lăng, Tân Xuân