Báo Tây Ninh, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 221 Đường 30 tháng 4, Phường 2, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3822 322
Trang web baotayninh.vn
Vị trí chính xác 11.313.253.099.999.900, 10.609.628.239.999.900


Địa chỉ Báo Tây Ninh ở đâu?

221 Đường 30 tháng 4, Phường 2, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Báo Tây Ninh như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Báo Hà Tĩnh - Nguyễn Du