Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Bến Nghé

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5 Đ. Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3829 7542
Trang web baotangtonducthang.vn
Vị trí chính xác 107.772.548, 10.670.671.019.999.900


Địa chỉ Bảo tàng Tôn Đức Thắng ở đâu?

5 Đ. Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bảo tàng Tôn Đức Thắng như thế nào?

Chủ Nhật:[07:30-11:30], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[07:30-11:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Điểm Tham Quan Hồ Dầu Tiếng, Phước Minh