Báo Quảng Trị – Đông Hải

Địa chỉ: 311 Hùng Vương, Đông Hải, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam

Số điện thoại: 0233 3852 528

Trang web: baoquangtri.vn

Bản đồ chỉ đường: 167.947.308,10.711.036 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Báo Quảng Trị ở đâu?

Trả lời: 311 Hùng Vương, Đông Hải, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Báo Quảng Trị là bao nhiêu?

Trả lời: 0233 3852 528

Hỏi: Báo Quảng Trị mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30], Thứ Sáu:[07:00-17:30]

Hỏi: Website của Báo Quảng Trị là gì?

Trả lời: baoquangtri.vn

Xem thêm:  Báo Phú Thọ - Minh Nông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.