Bảo hiểm Xã hội Quận 12, Tân Thới An

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 314 Đ. Lê Thị Riêng, Tân Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3717 4522
Trang web bhxhtphcm.gov.vn
Vị trí chính xác 1.087.354, 1.066.553.766


Địa chỉ Bảo hiểm Xã hội Quận 12 ở đâu?

314 Đ. Lê Thị Riêng, Tân Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bảo hiểm Xã hội Quận 12 như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Toà Nhà Trung Tâm Hành Chính Tỉnh Bình Dương, Phú Chánh