Bảo hiểm xã hội huyện Dương Minh Châu, khu phố 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 01 Nguyễn Bình (nối dài, khu phố 2, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3877 417
Trang web
Vị trí chính xác 113.830.432, 1.062.272.143


Địa chỉ Bảo hiểm xã hội huyện Dương Minh Châu ở đâu?

01 Nguyễn Bình (nối dài, khu phố 2, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bảo hiểm xã hội huyện Dương Minh Châu như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Toyota Tây Ninh, Phường 3