Báo Hà Tĩnh – Nguyễn Du

Địa chỉ: 223 Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Du, Hà Tĩnh, Việt Nam

Số điện thoại: 0239 3693 427

Trang web: baohatinh.vn

Bản đồ chỉ đường: 183.540.393,1.058.935.683 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Báo Hà Tĩnh ở đâu?

Trả lời: 223 Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Du, Hà Tĩnh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Báo Hà Tĩnh là bao nhiêu?

Trả lời: 0239 3693 427

Hỏi: Báo Hà Tĩnh mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hỏi: Website của Báo Hà Tĩnh là gì?

Trả lời: baohatinh.vn

Xem thêm:  Báo Hà Giang - P. Nguyễn Trãi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.