Báo Công an TP. Hồ Chí Minh – Phường Bến Thành

Địa chỉ: 110 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Số điện thoại: 028 3829 1580

Trang web: congan.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 10.774.648.599.999.900,1.066.955.413 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Báo Công an TP. Hồ Chí Minh ở đâu?

Trả lời: 110 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Báo Công an TP. Hồ Chí Minh là bao nhiêu?

Trả lời: 028 3829 1580

Hỏi: Báo Công an TP. Hồ Chí Minh mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Hỏi: Website của Báo Công an TP. Hồ Chí Minh là gì?

Trả lời: congan.com.vn

Xem thêm:  Báo Cần Thơ - Xuân Khánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.