Báo Ấp Bắc – Phường 4

Địa chỉ: 289 Tết Mậu Thân, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Số điện thoại: 0273 3873 119

Trang web: baoapbac.vn

Bản đồ chỉ đường: 103.623.541,1.063.603.723 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Báo Ấp Bắc ở đâu?

Trả lời: 289 Tết Mậu Thân, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Báo Ấp Bắc là bao nhiêu?

Trả lời: 0273 3873 119

Hỏi: Báo Ấp Bắc mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Hỏi: Website của Báo Ấp Bắc là gì?

Trả lời: baoapbac.vn

Xem thêm:  Báo Phú Thọ - Minh Nông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.