Bánh xèo bánh khọt Bà Tám, TT. Hoà Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 59 Châu Văn Liêm, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0388 123 115
Trang web business.site
Vị trí chính xác 11.294.552.399.999.900, 10.612.969.419.999.900


Địa chỉ Bánh xèo bánh khọt Bà Tám ở đâu?

59 Châu Văn Liêm, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh xèo bánh khọt Bà Tám như thế nào?

Thứ Sáu:[11:00-20:00], Thứ Bảy:[11:00-20:00], Chủ Nhật:[11:00-20:00], Thứ Hai:[11:00-20:00], Thứ Ba:[11:00-20:00], Thứ Tư:[11:00-20:00], Thứ Năm:[11:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Karaoke Biển Xanh, Thuận Giao