Bánh Tráng Mỹ Hạnh, Phường 19

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 6a Đường Ngô Tất Tố, Phường 19, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 315 57 55
Trang web
Vị trí chính xác 107.932.774, 10.670.943.559.999.900


Địa chỉ Bánh Tráng Mỹ Hạnh ở đâu?

6a Đường Ngô Tất Tố, Phường 19, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Tráng Mỹ Hạnh như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-22:15], Thứ Bảy:[08:00-22:15], Chủ Nhật:[08:00-22:15], Thứ Hai:[08:00-22:15], Thứ Ba:[08:00-22:15], Thứ Tư:[08:00-22:15], Thứ Năm:[08:00-22:15]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Siêu thị Điện máy XANH - Uyên Hưng (Tân Uyên), Tx. Tân Uyên