Bánh Tráng – Muối Tây Ninh Hai Cậu Út, Hiệp Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 133 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 090 140 11 60
Trang web
Vị trí chính xác 10.992.241.799.999.900, 10.665.084.619.999.900


Địa chỉ Bánh Tráng - Muối Tây Ninh Hai Cậu Út ở đâu?

133 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Tráng - Muối Tây Ninh Hai Cậu Út như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tốt cau Tân Biên Tây ninh, Road, Town