Bánh Su Kem Sinh Nhật RoNa Bakery, Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1184 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3845 1330
Trang web m.facebook.com
Vị trí chính xác 107.918.905, 10.665.547.889.999.900


Địa chỉ Bánh Su Kem Sinh Nhật RoNa Bakery ở đâu?

1184 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Su Kem Sinh Nhật RoNa Bakery như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Bánh Kẹo Kim Dung, Phường 4