Bánh Lọc Mệ Xuân – Bắc Lý

Địa chỉ: 5 Đ. Lê Thành Đồng, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình 510000, Việt Nam

Số điện thoại: 091 301 10 13

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 17.481.213.099.999.900,1.066.198.388 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Bánh Lọc Mệ Xuân ở đâu?

Trả lời: 5 Đ. Lê Thành Đồng, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình 510000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Bánh Lọc Mệ Xuân là bao nhiêu?

Trả lời: 091 301 10 13

Hỏi: Bánh Lọc Mệ Xuân mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[14:00-21:45], Chủ Nhật:[14:00-21:45], Thứ Hai:[14:00-21:45], Thứ Ba:[14:00-21:45], Thứ Tư:[14:00-21:45], Thứ Năm:[14:00-21:45], Thứ Sáu:[14:00-21:45]

Hỏi: Website của Bánh Lọc Mệ Xuân là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà Hàng Tuấn Mập Sài Gòn - Lê Hồng Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.