Bánh cuốn Cao Bằng – Bánh cuốn Bà Đông – P. Hợp giang

Địa chỉ: 77 Vườn Cam, P. Hợp giang, Cao Bằng, Việt Nam

Số điện thoại: 097 254 39 06

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 226.682.119,1.062.595.886 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Bánh cuốn Cao Bằng – Bánh cuốn Bà Đông ở đâu?

Trả lời: 77 Vườn Cam, P. Hợp giang, Cao Bằng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Bánh cuốn Cao Bằng – Bánh cuốn Bà Đông là bao nhiêu?

Trả lời: 097 254 39 06

Hỏi: Bánh cuốn Cao Bằng – Bánh cuốn Bà Đông mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[06:30-20:00], Chủ Nhật:[06:30-20:00], Thứ Hai:[06:30-20:00], Thứ Ba:[06:30-20:00], Thứ Tư:[06:30-20:00], Thứ Năm:[06:30-20:00], Thứ Sáu:[06:30-20:00]

Hỏi: Website của Bánh cuốn Cao Bằng – Bánh cuốn Bà Đông là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà Hàng Quyết Còi đặc sản thịt dê thanh sơn - Đoan Hạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.