Bánh canh Út Huệ, Trảng Bàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 88 Nguyễn Văn Rốp, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3880 227
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 110.335.088, 10.635.951.969.999.900


Địa chỉ Bánh canh Út Huệ ở đâu?

88 Nguyễn Văn Rốp, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh canh Út Huệ như thế nào?

Thứ Bảy:[05:00-22:00], Chủ Nhật:[05:00-22:00], Thứ Hai:[05:00-22:00], Thứ Ba:[05:00-22:00], Thứ Tư:[05:00-22:00], Thứ Năm:[05:00-22:00], Thứ Sáu:[05:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà đất - Hồ Bơi Vintin! - An Lạc Tây